Download en praktisk guide til GDPR i kirken

ChurchDesk hjælper dig med at blive klar til den nye persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018. Denne guide indeholder en introduktion til forordningen og en række råd og vejledninger til hvordan I kan komme til at overholde den.

Download en praktisk guide til GDPR i kirken og sognet

Hvorfor er data vigtigt?

Introduktion til data og hvordan kirken bør indsamle og opbevare data forsvarligt.

Introduktion til GDPR

Forstå formålet med GDPR, hvem den gælder for og kommer til at betyde for kirken. Vi vil også komme ind menighedsrådets rolle som dataansvarlig.

Databehandleraftale

Introduktion til hvad en lovpligtig databehandleraftale er og hvem kirken skal have en aftale med.

Hvad er formålet med persondatafordningen (GDPR)?

At give alle EU borgere kontrol og betydelige rettigheder over, hvordan deres data behandles. Herunder hvor dataen gemmes og af hvem. Forordningen skaber den samme standard på tværs af landene i EU.
Forordningen er en god anledning til at sikre, at man samler den nødvendige og relevante information til udføre kirkens opgaver.

Hvem gælder det for?

Alle organisationer, som behandler data på EU-borgere. Forordningen træder i kraft den 25. maj og såfremt man ikke overholder Forordningen kan det medføre betydelig bødestraf.

Menighedsrådet er dataansvarlig og bør derfor sætte sig ind i forordningen.